รับสมัครงาน

ตุลาคม 2562

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ 90233 จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ คงเมือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จำนวน ๑ อัตรา

 

๑.      กำหนดขยายรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.      กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.      กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้อง ๖๐๙ และ ๖๑๐ ชั้น ๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๔.      กำหนดประกาศผลการคัดเลือก ในจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

รายละเอียด ประกาศคลิกที่นี่ และ ใบสมัครคลิกที่นี่

 
Calendar