รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลการคัดเลือก(ผู้จัดการ)ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ดังเอกสารแนบ
Calendar