รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพาผู้จัดการ

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา(ผู้จัดการ) รายละเอียดดังแนบ
Calendar