รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ๊งเจริญ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล

ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาภาษาตะวันออก

คลิกรายละเอียดได้ที่นี่ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar