รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ กายวิภาคศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1264-2560 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 16 กันายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

 

รายละเอียดการรับสมัครงาน คลิกที่นี่
Calendar