รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้
รับสมัครอาจารย์ ๑ ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิก
Calendar