รับสมัครงาน

กันยายน 2562

    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

         ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทั้งนี้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ งานสารบรรณ ชั้น ๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รายละเอียดดังเอกสารแนบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Calendar