รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรอนงค์ ร้อยทา

       คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง 4467 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ 

รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร (ทั้งนี้ให้มาเซ็นชื่อ และลงวันที่ต่อหน้าฝ่ายบุคคลในวันที่สมัครงาน)

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 038 103061 
(ฝ่ายบุคคล)
Calendar