รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 90233 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ คงเมือง

 

         ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๒๓๓
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดรับสมัครงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๒๘ คุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

กำหนดการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

รายละเอียดการรับสมัครงาน คลิกที่นี่

ใบสมัครงาน คลิกที่นี่
Calendar