รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    คณะศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิชาวิจัยและจิตวิยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา และสังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ.2562
  • ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่ http://www.edu.buu.ac.th เลือกเมนูประชาสัมพันธ์ หรือ http://calendar.buu.ac.th/document/1565842869.pdf
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาย พัทธเสน โทร. 0-3810-2089Calendar