รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา ตามรายละเอียดแนบ
Calendar