รับสมัครงาน

สิงหาคม 2562

    คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) จิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Brain, Mind and Education หรือสาขาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification of Education (ISCED) ทั้งนี้ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (รายละเอียดตามประกาศ)

รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 หรือ สอบถามได้ทางโทรศัพท์ 0-3810-2089 หรือดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.edu.buu.ac.th

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ http://calendar.buu.ac.th/document/1564999244.pdf

 

 
Calendar