รับสมัครงาน

กรกฎาคม 2562

    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562

รายละเอียด
Calendar