รับสมัครงาน

มิถุนายน 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

   ผู้ประกาศข่าว อรอนงค์ ร้อยทา

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๖๗

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

 

ประกาศดังเอกสารแนบ
Calendar