รับสมัครงาน

เมษายน 2562

    คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

คณะเทคโนโลยีทางทะเล ขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
Calendar