รับสมัครงาน

เมษายน 2562

    โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ๑ อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้
Calendar