รับสมัครงาน

มีนาคม 2562

    คณะพยาบาลศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

          คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (เพศหญิง) จำนวน ๒ อัตรา

          อัตราเงินเดือน ๑๓,๑๖๐ บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

       สำเร็จการศึกษาวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กปฐมวัยมาแล้วอย่างน้อย ๒ ปี หรือได้รับการฝึกอบรมการดูแลเด็กปฐมวัย 

 

          ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ งานบริหารบุคคล ชั้น ๑ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๑๐๒๘๒๗ ในวันและเวลาทำการ

 

**ประกาศรับสมัคร**
Calendar