รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

 

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ดังเอกสารแนบ
Calendar