รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กิตติ มะลิปรีดากุล

คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
๑.ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ตำแหน่ง ๑๓๕๐-๒๕๖๒) คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จุลชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒.ตำแหน่งอาจารย์ (เลขที่ตำแหน่ง ๑๓๕๑-๒๕๖๒) คุณวุฒิปริญญาเอก ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา

๑.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๒๗๙) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์


สามารถรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๑ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๘๑๐ ๓๑๖๘ ในวันและเวลาทำการ

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
Calendar