รับสมัครงาน

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ๑๑๕-๒๕๔๕ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar