รับสมัครงาน

มกราคม 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Calendar