รับสมัครงาน

มกราคม 2562

    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ปาริฉัตร ฉิมพลี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
Calendar