รับสมัครงาน

มกราคม 2562

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถาม 038-102-510 ต่อ 105
Calendar