รับสมัครงาน

ธันวาคม 2561

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 /2561


รายละเอียด


สอบถามเพิ่มเติม 038-102510 ต่อ 105
Calendar