รับสมัครงาน

ธันวาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศฯรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 985-2555 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 14 ธันวาคม 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัครจึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง QS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สอบถามรายละเอียดโทร.0-3810-2311 ในวันและเวลาราชการ Download ใบสมัครจาก www.huso.buu.ac.th หรือคลิกรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
Calendar