รับสมัครงาน

ธันวาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1076-2556 สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

หรือ Download ใบสมัครที่ http://www.huso.buu.ac.th/Download/General/form_job.pdf
Calendar