รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2561

    ประกาศผู้ขนะเสนอราคาข้าวสาร เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารจัดเลี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ขนะเสนอราคาข้าวสาร เพื่อประกอบอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารจัดเลี้ยง รายละเอียดแนบ
Calendar