รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัคร อาจารย์ ภาควิชาประวัติศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223 - 2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สอบถามโทร.0-3810-2311

หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar