รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2561

    คณะวิทยาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถิติ

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถิติ | ใบสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-3810-3010 ในวันและเวลาราชการ
Calendar