รับสมัครงาน

พฤศจิกายน 2561

    คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

   ผู้ประกาศข่าว กุลธรา ชื่นศิริ

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย  ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  จำนวน  1  อัตรา  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)
Calendar