รับสมัครงาน

ตุลาคม 2561

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา วันนี้ ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]

ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
Calendar