รับสมัครงาน

ตุลาคม 2561

    ประกาศคณะฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่งนักวิชาการโสต คณะฯ

   ผู้ประกาศข่าว รสรินทร์ ธงชัย

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 
Calendar