รับสมัครงาน

ตุลาคม 2561

    กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ข. จำนวน 4 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว พัฑฒิดา คะวิลัย

กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ครั้งที่ 1/2561 จำนวน 4 อัตรา

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครฯ
Calendar