รับสมัครงาน

สิงหาคม 2555

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว ณัฐพัชร์ ไพศาลธนภัทธ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1346209948.pdf


Calendar