รับสมัครงาน

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ชดใช้ทุน และ ตำแหน่งเภสัชกร ชดใช้ทุน

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ (ชดใช้ทุน) และ ตำแหน่งเภสัชกร (ชดใช้ทุน)
Calendar