รับสมัครงาน

กันยายน 2561

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

 

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

 
Calendar