รับสมัครงาน

สิงหาคม 2561

    แผนผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ ภาค ก

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

แผนผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก)

คลิก
Calendar