รับสมัครงาน

สิงหาคม 2561

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาค ก

   ผู้ประกาศข่าว อิทธิวัฒน์ คำสีม่วง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคผู้มีความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้เกี่ยวกับภาษาและคอมพิวเตอร์ (ภาค ก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

คลิก
Calendar