รับสมัครงาน

สิงหาคม 2561

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

   โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลืกกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้ สามารถดูประกาศตาม
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Calendar