รับสมัครงาน

มิถุนายน 2561

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และพี่เลี้ยงเด็ก

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก


 
 
 
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ที่งานบริหารบุคคล สำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 14-27 มิถุนายน พ.ศ.2561 ในวันและเวลาทำการ
 Calendar