รับสมัครงาน

มิถุนายน 2561

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22561

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

 

รายละเอียด อบถามเพิ่มเติม 038-102510 ต่อ 105
Calendar