รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2561

    ประกาศผลอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1223 - 2559 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar