รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2561

    ผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0286/2561 ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 นั้น ผลการคัดเลือกคลิกได้ที่นี่ค่ะ  หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar