รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2561

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ คงเมือง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 90347

สังกัด สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 อัตรา

 

รายละเอียดประกาศ --> คลิกที่นี่

 

ใบสมัคร ---> คลิกที่นี่
Calendar