รับสมัครงาน

พฤษภาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก ฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 985-2555 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเป็นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คลิกดูรายละเอีัยดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar