รับสมัครงาน

เมษายน 2561

    คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว อรทัย เอี่ยมสอาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดี
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-2089

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

 
Calendar