รับสมัครงาน

เมษายน 2561

    คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เลขที่อัตรา ๑๑๕๒-๒๕๕๗ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว กัญญณัช ศรีนวล

http://calendar.buu.ac.th/document/1523436969.pdf (ประกาศรับสมัคร)

http://reg.buu.ac.th/document/buuget60.pdf (เวปสอบภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยบูรพา)

http://calendar.buu.ac.th/document/1523944674.pdf

 

 
Calendar