รับสมัครงาน

เมษายน 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 1224-2559 สังกัดภาควิชาภาษาไทย โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ใดมาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 17 เมษายน 2561 ณ ห้องQS2-208 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือโทร.0-3810-2311

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกได้ที่นี่ค่ะ  หรือ www.huso.buu.ac.th 
Calendar