รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม 038-102-510 ต่อ 105
Calendar