รับสมัครงาน

มีนาคม 2561

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา ขยายรับสมัครอาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตกฝรั่งเศส

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง 985-2555 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัคร จึงขอขยายเวลาประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เป็นรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 ณ ห้องQS2-208 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่ค่ะ หรือ www.huso.buu.ac.th
Calendar